Knjiženje terjatve na izdanih računih in knjiženje plačil

Knjiženje terjatev na izdanih računih

S potrditvijo izdanega računa program pripravi avtomatično temeljnico, ki vzpostavi terjatev do kupca.

  • Konti za knjiženje terjatev so določeni v šifrantu Avtomatični konti, privzeto konto 1200 za domače kupce, konto 1210 za kupce izven EU in konto 1211 za kupce iz EU.
  • Program samodejno izbere ustrezni konto glede na državo kupca na izdanem računu.

Konte za knjiženje terjatev na avtomatičnih temeljnicah izdanih računov lahko uporabnik spremeni v Šifrantu > Avtomatični konti, pri čemer bo sprememba veljala za vse na novo knjižene izdane račune in ne bo spremenila že obstoječih vknjižb.


Sprememba konta terjatve na vnosu računa

1. Najprej v Šifrantu > načini plačil, vnesemo način plačila, ki mu določimo konto preknjižbe.

 

2. Nato pri vnosu računa izberemo način plačila, kateremu smo določili drug konto terjatve.

3. S potrditvijo računa bo program terjatev knjižil na konto, ki smo ga izbrali z načinom plačila in velja samo za ta račun.


Zapiranje terjatve do kupca

1. Plačilo računa z nakazilom na TRR organizacije. Knjižimo plačila preko bančnega izpiska.

2. Plačilo z gotovino (v blagajno) uredimo na sledeči način:

  • Blagajniški prejemek ob vnosu računa

Če ob vnosu računa že vemo, da je kupec račun poravnal z gotovino v blagajno, potem ob vnosu računa

1.izberemo Način plačila > Gotovina preko blagajne

2. Blagajniški prejemek > Plačilo računa

3. vnesemo datum prejemka

S potrditvijo računa program vzpostavi terjatev do kupca na kontu 1200 (oziroma na tistem kontu, ki je določen v šifrantu Prejemki in izdatki za Plačilo računa) in hkrati  pripravi blagajniški prejemek, ki terjatev avtomatično zapre.

Na potrjenem računu najdemo tudi bližnjico do blagajniškega prejemka.

 

  • Blagajniški prejemek po izstavitvi računa

Če ob izdaji računa ne izberemo blagajniškega prejemka, zapiramo plačila izdanih računov preko blagajne na naslednji način: Knjiženje plačila kupca preko blagajne.

V tem prispevku