Knjiženje terjatve na izdanih računih in knjiženje plačil

Knjiženje terjatev na izdanih računih
 

S potrditvijo izdanega računa program pripravi avtomatično temeljnico, ki vzpostavi terjatev do kupca.

  • Konti za knjiženje terjatev so določeni v šifrantu Avtomatični konti, privzeto konto 1200 za domače kupce, konto 1210 za kupce izven EU in konto 1211 za kupce iz EU.
  • Program samodejno izbere ustrezni konto glede na državo kupca na izdanem računu.

Konte za knjiženje terjatev na avtomatičnih temeljnicah izdanih računov lahko uporabnik spremeni v šifrantu Avtomatični konti, pri čemer bo sprememba veljala za vse na novo knjižene izdane račune in ne bo spremenila že obstoječih vknjižb.


Sprememba konta terjatve na vnosu računa

 Na vnosu računu lahko s klikom na gumb Ostali podatki določimo drug konto terjatve za knjiženje tega računa, kot je sicer določen za avtomatično knjiženje izdanih računov.

 

S potrditvijo računa  bo terjatev knjižena na konto, ki ga izberemo in velja samo za ta račun.


Zapiranje terjatve do kupca

1. Plačilo računa z nakazilom na TRR organizacije. Knjižimo plačila preko bančnega izpiska.

2. Plačilo z gotovino (v blagajno) uredimo na sledeči način:

  • Blagajniški prejemek ob vnosu računa

Če ob vnosu računa že vemo, da je kupec račun poravnal z gotovino v blagajno, potem ob vnosu računa izberemo Blagajniški prejemek > Plačilo izdanega računa in vnesemo datum prejemka.

 

S potrditvijo računa program vzpostavi terjatev do kupca na kontu 1200 (oziroma na tistem kontu, ki je določen v šifrantu Prejemki in izdatki za Plačilo računa) in hkrati  pripravi blagajniški prejemek, ki terjatev avtomatično zapre.

Na potrjenem računu najdemo tudi bližnjico do blagajniškega prejemka.

 

  • Blagajniški prejemek po izstavitvi računa

Če ob izdaji računa ne izberemo blagajniškega prejemka, zapiramo plačila izdanih računov preko blagajne na naslednji način: Knjiženje plačila kupca preko blagajne.

V tem prispevku