Pregledi, izpisi in izvozi

Articles

 Pošiljanje plačilnih list po e-pošti (video)
V prispevku je prikazan postopek pošiljanja plačilnih list po e-pošti v programu Minimax.
Pošiljanje plačilne liste delavcu po e-pošti
Plačilne liste lahko delavcem pošiljamo po elektronski pošti. Zaradi občutljivih podatkov plačilne listi pošiljamo v ZIP datoteki, ki jo prejemnik odklene z geslom.
Evidenca dela
Navodilo velja za izpis evidence dela za določeno poslovno leto.
Osebni karton delavca
Osebni karton delavca natisnemo preko šifranta delavcev in ga primerjamo z obračuni plač
Plačilna lista – prikaz datuma zaposlitve, skupne delovne dobe in dopusta
V programu določimo, da bodo podatki o datumu zaposlitve in skupni delovni dobi, osnovni plači ter dopustu prikazani na izpisu plačilne listine.
Zbir plač
V zbiru plač lahko pregledujemo zbirne podatke o obračunanih plačah po delavcih v določenem časovnem obdobju. Omogoča tudi kontrolo podatkov z obrazcem M4 ali kontrolo s strani inšpektorja.
Priprava datoteke in izpis povezan s prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem
Pripravo datoteke (VRRPN2.DAT) in izpis za prostovoljno pokojninsko zavarovanje uredimo prek menija Plače > Dohodnina
Plačilne liste v tujem jeziku
Navodilo velja za vnos in tiskanje plačilne listine v tujem jeziku.