Knjiženje amortizacije

Articles

Obračun amortizacije
V programu lahko pripravimo začasni in končno obračun amortizacije osnovnih sredstev.