Osnovne možnosti osnovnih sredstev

Articles

Vnos začetnega stanja v register osnovnih sredstev
Navodilo se nanaša na neposredni vnos sredstev v register. Sredstvo smo pridobili v preteklih letih, vnašamo pa začetno stanje za tekoče poslovno leto, v katerem začenjamo s knjiženjem v Minimaxu.
Vnos osnovnega sredstva v register med poslovnim letom
Navodilo velja za primer vnosa osnovnega sredstva, za katerega nimamo računa ali je prejeti račun že knjižen brez povezave na osnovno sredstvo.
Prenos osnovnih sredstev (prvič) v uporabo
Osnovno sredstvo damo v uporabo na dva načina: pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo ( izberemo Takoj v uporabo) ali kasneje na izbranem osnovnem sredstvu.
Urejanje in brisanje osnovnih sredstev
Urejanje posameznega prometa na osnovnem sredstvu, urejamo znotraj menija "Osnovnih sredstev", s klikom na določeno osnovno sredstvo in na gumb "promet".
Trajna izločitev
Navodilo velja za primer izločitve osnovnega sredstva iz evidenc. Izločitev običajno pripravimo, ko osnovno sredstvo prodamo ali ni več uporabno.
Preklic obdelave osnovnih sredstev
Če ne želimo vnašati osnovnih sredstev v Minimaxu in smo osnovna sredstva že aktivirali, lahko obdelavo osnovnih sredstev prekličemo.V meniju > Knjigovodstvo > Osnovna sredstva > kliknemo Preklic obdelave osnovnih sredstev.