Primeri osnovnih sredstev

Articles

Prejeti račun za »dograditev« obstoječega osnovnega sredstva
Navodila velja za primer vnosa prejetega računa za dograditev osnovnega sredstva. V polju Osnovno sredstvo iz spustnega seznama izberemo osnovno sredstvo, ki ga dograjujemo (obstoječe OS v registru) in izberemo: - Če je bilo sredstvo že dano v uporabo: Če sredstvo še ni bilo dano v uporabo:
Delna trajna izločitev osnovnega sredstva
Če imamo na enem osnovnem sredstvu vnesenih več osnovnih sredstev (polje Količina) in jih želimo delno izločiti , uredimo lahko na dva načina:
Dobropis za osnovno sredstvo
Navodilo velja za primer vnosa prejetega dobropisa za osnovno sredstvo, ki je že v uporabi.
Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino
Pri vnosu prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino program ob izbiri ustreznega odhodka ponudi polje za vnos osnovnega sredstva v register.