Osnovne možnosti pri obračunu prispevkov zasebnika

Articles

Obračun prispevkov zasebnika
Navodilo velja za obračun prispevkov zasebnika (samostojni podjetnik)
Obračun prispevkov zasebnika v času epidemije covid
Navodilo velja za obračun prispevkov zasebnika (samostojnega podjetnika) v času epidemije covid. Obračun prispevkov zasebnika Obračun prispevkov zasebnika v času epidemije covid pripravimo z vnosom običajnega obračuna plače. V meniju  Plače...
50% oprostitev plačila prispevkov PIZ
Podjetja zasebniki, ustanovljena po 1.7.2013, so upravičena do delne oprostitve plačila za PIZ, v prvem letu poslovanja 50% in v drugem letu poslovanja 30%.
Osnova za plačilo prispevkov – zavarovalna osnova
Samozaposlene osebe plačujejo prispevke od zavarovalne osnove. Zavarovalna osnova je skladno s 145. členom ZPIZ-2 določena v višini dobička zavarovanca, ugotovljenega v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunanega na mesec
Obračun prispevkov in plač pri zasebniku
Pri zasebniku obračunavamo prispevke zasebnika in plače njegovih zaposlencev (če jih seveda ima) z istim obračunom.
Obračun prispevkov za dopolnilno dejavnost
Od 01.01.2018 morajo tudi zavezanci, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, predložiti na eDavke obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost - PODO-OPSVD.Navodilo velja za ureditev nastavitev in obračun za dopolnilno delavnost.
Zasebnik - invalid nad kvoto
Navodilo velja v primeru, da je zasebnik invalid nad predpisano kvoto in mu na podlagi odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ni potrebno plačevati prispevkov za PIZ.