Customer (Stranka)

 

Splošno navodilo:

SL: Šifrant Stranke

API dokumentacija: https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Customer

Kratek opis:

Omogočeno je branje strank.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje strank.

Omogočeno je brisanje strank.

 

Customer - podatki stranke

Customer

Podatek

Opis

Name

Naziv stranke, obvezen podatek

Code

Šifra stranke

Address

Naslov stranke, obvezen podatek

PostalCode

Poštna številka stranke, obvezen podatek

City

Pošta stranke, obvezen podatek

Country

Država stranke, obvezen podatek.

Vnese se ID države – državo izberemo iz šifranta držav, ki ga izpišemo s klicem metode GetCountries.

CountryName

Naziv države, ki ga vnesemo, če država ni domača država. Ta naziv države se prikazuje na izpisih, kjer se tiska naslov stranke.

TaxNumber

Davčna številka stranke

RegistrationNumber

Matična številka stranke

VATIdentificationNumber

Identifikacijska številka za DDV

SubjectToVAT

Tip stranke, obvezen podatek.

Za stranke iz EU izberemo iz:

 • D - Pravna oseba ali oseba z dejavnostjo, ki je zavezanec za DDV,
 • M - Pravna oseba ali oseba z dejavnostjo, ki ni zavezanec za DDV,
 • N - Končni potrošnik

Za stranke izven EU izberemo iz:

 • D - Pravna oseba (DDV na izdanem računu se ne obračunava),
 • N - Končni potrošnik

Currency

Denarna enota, obvezen podatek.

Vnese se ID denarne enote - denarno enoto izberemo iz šifranta denarnih enot, ki ga izpišemo s klicem metode GetCurrencies.

ExpirationDays

Dnevi za zapadlost

RebatePercent

Rabat (%)

WebSiteURL

Spletna stran

EInvoiceIssuing

Izdaja e-računov, obvezen podatek. Izbira iz:

 • N – Se ne pripravlja
 • D – Za uvoz v banko
 • Z – Za uvoz v ZZInet
 • E – Za pošiljanje po e-pošti

InternalCustomerNumber

Interna številka stranke, ki se jo lahko uporabi pri e-računih.

Usage

Uporaba. Izbira iz:

 • D - da,
 • N – ne

Privzeta vrednost je D.

 

Primeri

Pri zgradbi objekta za pošiljanje si lahko pomagamo s testnimi podatki objekta, ki jih prikažemo s klikom na gumb Test API na pogledu posamezne metode.

 

Vnos nove stranke

Za dodajanje stranke potrebujemo naziv stranke, naslov stranke, pošto in poštno številko stranke, državo in denarno enoto stranke, tip stranke ter podatek za izdajo e-računov.

Metoda: AddCustomer

Customer

Podatek

Opis

Name

Končni potrošnik

Address

Ulica

PostalCode

1234

City

Mesto

Country

ID države stranke (Slovenija)

Currency

ID denarne enote stranke (EUR)

SubjectToVAT

N

EInvoiceIssuing

N

JSON:

{
  "CustomerId": 0,
  "Code": null,
  "Name": "Končni potrošnik",
  "Address": "Ulica",
  "PostalCode": "1234",
  "City": "Mesto",
  "Country": {
    "ID": 192,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "CountryName": null,
  "TaxNumber": null,
  "RegistrationNumber": null,
  "VATIdentificationNumber": null,
  "SubjectToVAT": "N",
  "Currency": {
    "ID": 7,
    "Name": null,
    "ResourceUrl": null
  },
  "ExpirationDays": 0,
  "RebatePercent": 0.0,
  "WebSiteURL": null,
  "EInvoiceIssuing": "N",
  "InternalCustomerNumber": null,
  "Usage": null,
  "RecordDtModified": "0001-01-01T00:00:00",
  "RowVersion": null
}