Plačnik programa Minimax

Articles

Zamenjava administratorja
Administrator je uporabnik, ki ima vse pravice za urejanje licenc, dodajanje novih uporabnikov in urejanje njihovih pravic. Zamenjavo administratorja uredimo skrbniki sistema SAOP na podlagi dopisa.
Arhiviranje podatkov organizacije
Arhiv podatkov je potrebno narediti preden zaključimo ali brišemo organizacijo. Izpise oziroma arhiviranje podatkov uredimo po vsakem zaključenem poslovnem letu.
Zaključek in brisanje organizacije
Z zaključevanjem organizacije imajo uporabniki še vedno na voljo vse podatke organizacije. Z brisanjem organizacije se iz programa Minimax NEPOVRATNO izbrišejo vsi njeni podatki in knjižbe.
Prekinitev ali preklic prekinitve licenčne pogodbe
Administrator (podjetnik ali računovodja) prekine licenčno pogodbo za uporabo Minimaxa s 30-dnevnim odpovednim rokom, skladno s splošnimi pogoji, ali kadar koli kasneje. Med odpovednim rokom, lahko administrator prekinitev pogodbe prekliče.