Osnovne možnosti blagajne

Articles

Vnos novega blagajniškega dnevnika
V meniju Blagajna odpremo nov blagajniški dnevnik in vnašamo prejemke ter izdatke za izbrani dan. Program razporeja blagajniške dnevnike po datumu, zato jih lahko vrivamo.
Vnos novega prejemka ali izdatka
Prejemke in izdatke vnašamo v blagajniški dnevnik za izbrani dan. V programu so prejemki in izdatki vneseni v meni Šifranti. S potrditvijo dnevnika program poknjiži vnesene prejemke in izdatke.
Brisanje blagajniškega dnevnika
V programu lahko izbrišemo osnutek blagajniškega dnevnika, ki ne vsebuje prejemkov in izdatkov.
Vrivanje blagajniškega dnevnika
Dnevniki so razporejeni po datumu, zato lahko dnevnike vrivamo po datumih.
Urejanje knjiženih dnevnikov
Če želimo urejati knjižene blagajniške dnevnike, moramo dnevnik preklicati. Šele nato lahko popravljamo posamezne blagajniške prejemke in izdatke. Po končanem urejanju dnevnik ponovno zaključimo.
Vodenje več blagajn
Če imamo več poslovalnic in vodimo različne blagajne, uredimo nastavitve blagajne v meniju Šifranti ali v meniju Poslovanje. Blagajne izbiramo pri vnosu izdanega in prejetega računa ter dnevnega iztržka.
Masovno urejanje blagajniških dokumentov
V programu lahko masovno brišemo in potrjujemo osnutke blagajniških dnevnikov ter preklicujemo in tiskamo potrjene blagajniške dnevnike za določeno obdobje.
Kako lahko spremenim ime blagajnika?
Ob aktivaciji blagajne vpišemo blagajnika. Blagajnika lahko naknadno spremenimo v meniju Šifranti > Blagajne, kjer pri polju Blagajnik izberemo na spustnem seznamu drugega blagajnika