Šifrant Artikli

 

Artikle iz šifranta artiklov izbiramo na izdanih računih, predračunih in dokumentih v zalogah.

Na posameznem artiklu so določene glavne značilnosti, kot so naziv, cena, stopnja DDV, merska enota, hkrati pa »tip artikla« določa tudi »obnašanje« programa.

V šifrantu artiklov lahko:

 

Artikle lahko tudi uvažamo.

 

Vnos artikla

1. V meniju Šifranti > Artikli kliknemo na Nov.

Osnovni podatki

2. Vnesemo Naziv artikla. Z njim je artikel določen. Na dokumentih iščemo artikle po nazivu ali šifri.

3. Šifra :  lahko ima do 30 znakov (črk in/ali številk). Po šifri artikla lahko iščemo artikel v spustnih seznamih. Šifra artikla se lahko izpisuje poleg naziva artikla pri tiskanju izdanega računa, izdanega naročila,...

  • Pri uvozu šifranta artiklov je Šifra obvezen podatek.
  • Šifre lahko določamo sami, lahko pa jih program predlaga samodejno: Številčenje artiklov.

 

4. Koda: podatek ni obvezen, polje je namenjeno za vpis kode artikla po kateri lahko iščemo artikle v spustnih seznamih. Koda artikla se lahko izpiše le na izdanem računu.

5. Merska enota: vnesemo poljubno oznako (npr.: kos, kg, kom, ur, % ...).
Merska enota pove, za katero enoto velja cena. Izjema je %, na osnovi katerega se izračuna vrednost izdanega računa.

6. Blagovna skupina : lahko uporabljamo, v kolikor imamo večje število artiklov, ki jih ločimo in pregledujemo po posameznih skupinah.

7. Izberemo Tip artikla.
Ta podatek vpliva na knjiženje in ga ne moremo spreminjati, če je bil artikel že uporabljen na dokumentu za zaloge.

 

Glede na potrebe izberemo enega izmed spodnjih tipov artiklov: 

- blago > Knjiži se na poseben konto zaloge in poseben konto prihodka.

- material > Knjiži se na poseben konto zaloge in poseben konto prihodka.

- polizdelek > Knjiži se na poseben konto zaloge in poseben konto prihodka.

- izdelek > Knjiži se na poseben konto zaloge in poseben konto prihodka.

- Embalaža > Predstavlja evidenčno embalažo (zaloga ni ovrednotena).

- Naročnikov material > Predstavlja material, ki smo ga dobili od naročnika kooperantske storitve (zaloga ni ovrednotena).

- Naročnikov polizdelek > Predstavlja polizdelek, ki smo ga naredili iz naročnikovega materiala (zaloga ni ovrednotena)

- Naročnikov izdelek > Predstavlja izdelek, ki smo ga naredili iz naročnikovega materiala (zaloga ni ovrednotena)

- Storitve > Knjižijo se na poseben konto prihodka.

- Predplačila > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila in končnih računov z upoštevanimi predplačili. Uporabljamo jih za predplačila za blago in material.

- Predplačila za storitve > Ta tip artikla je namenjen knjiženju računov za prejeta predplačila in končnih računov z upoštevanimi predplačili za storitve.

8. Izberemo Stopnjo DDV.
Ta podatek vpliva na izračun DDV-ja na izdanem računu in na knjiženje v knjigovodstvo in obračun DDV.
Glede na datum (pred ali po 1.7.2013) se bo na dokumentih ustrezno prikazala stopnja DDV-ja (20 ali 22 % za splošno stopnjo in 8,5 ali 9,5 % za znižano stopnjo na artiklu).

9. Vnesemo Prodajno ceno in izberemo Denarno enoto. Cena se predlaga na izdanem računu v primeru, če za izbranega kupca ne velja drugačen cenik.

10. Vnesemo poljuben Opis artikla. Podatek v opisu se bo izpisoval na izdanem računu.

11. Marža % : se uporablja pri kalkulaciji prodajne cene na vnosu prejema na zalogo. V kolikor ne vodite zalog nimate možnosti vnosa.

 

Knjiženje

12. Konti prihodka na domačem trgu, na trgih EU in na trgih izven EU: Program ob potrditvi dokumentov izdela avtomatično temeljnico, ki upošteva konte, določene na posameznem artiklu.

Za knjiženje lahko izberemo druge konte, kot so predvideni v sistemu, konti prihodka pa morajo biti različni za tri vrste trgov zaradi poročanja v letnih poročilih.

 

Intrastat

Če obstaja Obdobje za INTRASTAT, se prikažejo še naslednji podatki za INTRASTAT:

13. Izberemo Tarifo.

14. Vnesemo Pretvornik merske enote. Prikaže se, kadar ima tarifa mersko enoto.

15. Vnesemo Pretvornik za maso. Vnesemo maso v kilogramih za 1 kos.

16. Izberemo Državo porekla.

17. Kliknemo na gumb Shrani ali Shrani in nov, če želimo nadaljevati z vnosom novih artiklov.

 

Ceniki

18. Zavihek se prikaže, če imamo v šifrantu > ceniki odprt cenik.

Sestavnica

Če želimo uporabljati sestavnice za razbremenitev zalog iz računa ali vodenje proizvodnje  prek delovnih nalogov dodamo artikle na sestavnico.

19. Kliknemo Dodaj vrstico > 

20. Na polju Artikel > izberemo iz spustnega seznama artikel

21. Količina v > vnesemo količino artikla.

22. Kliknemo Shrani.

Urejanje artikla

1. Poiščemo in izberemo artikel, ki ga želimo urediti, tako da kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na Uredi.

3. Uredimo podatke o artiklu (Naziv, Šifra, Merska enota,...)

4. Kliknemo na gumb Shrani

POZOR! Naknadno ne moremo urejati tipa artikla, če je ta že bil izbran na katerem koli dokumentu, ki se tiče vodenja zalog.

 

Brisanje artikla

Če iz šifranta izbrišemo artikel, ta ne bo več viden v preglednici artiklov, prav tako pa artikla ne bomo mogli več izbrati v izdanih računih in ostalih delih programa, ki so povezani z artikli.

1. Izberemo artikel, ki ga želimo brisati, tako da kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na Briši.

3. Odprlo se bo odločitveno okno (Res želimo brisati?), kjer izberemo V redu.  

 

POZOR!

Šifrant artiklov je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če artikel ni vezan na nobenega od vnesenih podatkov. V nasprotnem primeru progam ne bo dovolil brisanja artikla.  

 

Kopiranje artikla

1. Poiščemo in izberemo artikel, ki ga želimo kopirati, tako da kliknemo na naziv artikla.

2. Kliknemo na gumb Kopiraj.

3. Odpre se nam vnosno okno artikla, kjer nam ponudi podatke iz izvornega artikla. Po potrebi jih popravimo (Naziv, Šifra, Merska enota,...).

4. Kliknemo na gumb Shrani.

Kategorije: