Nova organizacija

Ob prvi registraciji v program samodejno odpre tudi našo organizacijo. Nove, dodatne organizacije dodaja administrator.

Articles

 Vnos nove organizacije (video)
V posnetku je prikazan vnos nove organizacije v programu Minimax
Vnos nove organizacije
Ob prvi registraciji plačnika program samodejno odpre organizacijo plačnika - torej organizacijo, ki smo jo izbrali pri registraciji v Minimax.Nove, dodatne organizacije dodaja administrator plačnika
Organizacija ima izbrano napačno vrsto organizacije in kontni načrt
Ko smo odprli novo organizacijo in smo izbrali napačno vrsto organizacije imamo zato neustrezen kontni načrt.Izbira vrste organizacije ne vpliva samo na kontni načrt, ampak tudi na način knjiženja za posamezno vrsto organizacije, ki ima svoje posebnosti.