Osnovne možnosti plačilnih nalogov

Articles

Ročni vnos plačilnega naloga
Plačilne naloge program pripravi samodejno pri vseh obračunih, kjer nastane obveznost za plačilo preko TRR. Plačilni nalog lahko vnesemo tudi ročno v meniju Banka > Plačilni nalogi.
Urejanje, delitev in kopiranje plačilnega naloga
V programu lahko urejamo plačilne naloge, ki jih je pripravil program samodejno in plačilne naloge, ki smo jih vnesli ročno. Možnost imamo, da plačilo razdelimo. Plačilni nalog lahko kopiramo.
Plačani plačilni nalogi - arhiv
Program premakne v Arhiv plačilne naloge, ki jih izvozimo v spletno banko in natisnjene naloge. Plačilne naloge v arhivu lahko ponovno vrnemo med neplačane ali pa jih dokončno brišemo.
Brisanje plačilnega naloga
Brišemo lahko posamezni plačilni nalog ali več nalogov hkrati. Program izbrane plačilne naloge pobriše dokončno in jih ne premakne v arhiv plačilnih nalogov.
Priprava datoteke za prenos nalogov v spletno banko
Plačilne naloge lahko shranimo v xml datoteko in jo uvozimo v katerokoli slovensko spletno banko. Z uvozom se izognemo dodatnemu delu in morebitnim napakam pri ročnem vnosu podatkov.
Tiskanje plačilnih nalogov UPN QR
Plačilne naloge natisnemo na obrazec UPN s QR kodo. Na formatu A4 so natisnjeni trije plačilni nalogi. Naloge natisnemo ali shranimo v pdf formatu.