Posebnosti pri delavcih

Articles

Dopolnilno delo - zavarovanje na podlagi 036
Navodilo velja za pripravo obračuna dopolnilnega dela - zavarovanje na podlagi 036
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Za obračun premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (PDPZ) najprej uredimo nastavitve za obračun.
Delavec zaposlen za polovični delovni čas
Navodilo velja za primer obračuna polovičnega delovnega časa.
Nerezidenti brez davčne številke
V praksi se velikokrat pojavlja, da nerezidenti nimajo davčne številke oz. je ne morejo pridobiti. Zakon dopušča, da v tem primeru vpišemo neko drugo številko (npr. številka potnega lista, vozniškega dovoljenja…). V REK obrazcu to številko vpisujemo v polje A002.
Olajšava za vzdrževane družinske člane
Navodilo velja za nastavitev za obračun olajšave za vzdrževane družinske člane.
Povečana delovna doba nad 25 let za ženske
Dodatek za delovno dobo za ženske se od dopolnjenih 25 let delovne dobe povečuje za dodatnih 0,25 %.
Sprememba zaposlitve med mesecem za zaposlenega delavca
V primeru, ko imamo pri zaposlenem med mesecem spremembo zaposlitve iz določenega v nedoločen čas, program samodejno pripravi dva REK obrazca, katera posredujemo v eDavke.
Obračun plač za javna dela
Z nastavitvijo na delavcu "Zaposlen delavec - javna dela" preko programa obračunamo plačo za javna dela.
Kako določimo, da delodajalec ni glavni delodajalec?
Če smo delavcu določili, da delodajalec ni glavni delodajalec, bo program obračunal dohodnino po fiksnem %, ne po lestvici.
Sprememba ur delovnega časa med mesecem za zaposlenega delavca
Delavcu se med mesecem spremeni število ur delovnega časa. V tem primeru pripravimo dva obračuna plače in oddamo dva REK obrazca.