Vrste izplačila

Articles

Delno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in začasnega čakanja na delo (COVID-19)
Navodilo velja za pripravo obračuna plače skrajšanega delovnega časa v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 od 1.6.2020 dalje.
Obračun nadomestil v času izrednih razmer
Navodilo velja za pripravo obračuna plače oz. nadomestil za primere izrednih razmer (covid-19).
Obračun nadomestil v času izrednih razmer - napoteni delavci
Navodilo velja za pripravo obračuna plače za napotene delavce v skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 od 13.3. do 31.5. V meniju  Plače > Obračun plač  vnesemo novo  plačo. Na prvem koraku ...
Jubilejna nagrada
Navodilo velja za primer obračuna jubilejne nagrade. Obračun pripravimo v meniju Plače.
Odpravnina
V meniju Plače > Obračun plač obračunavamo odpravnino. Na prvem koraku izberemo ustrezno vrsto obračuna in izvedemo vse korake obračuna.
Poslovna uspešnost
Poslovno uspešnost obračunavamo preko menija > Plače > Obračun plač. Na prvem koraku izberemo ustrezno vrsto obračuna plače.
Dodatek za stalnost in dodatek delovno dobo
Program samodejno upošteva dodatek za delovno dobo in stalnost pri obračunu plače, ko uredimo nastavitve na delavcu in obračunu.
Dodatek po zakonu
Obračun dodatka po zakonu je vezan na kolektivno pogodbo oziroma sistematizacijo delovnih mest in če ta določa obračun dodatka uredimo podatke na prvem koraku obračuna plače.
Kako onemogočim obračun kreditov pri posameznem obračunu plač?
Na prvem koraku obračuna izberemo Uredi, ter v polju Obračun odtegljajev odstranimo kljukico.
Kje nastavim znesek za prehrano in prevoz?
Navodilo velja v primeru vnosa podatkov obračuna prehrane in prevoza za posameznega zaposlenega.
Odstotki za obračun dodatkov pri plači
Za dodatke, ki veljajo za vse delavce enako, določamo odstotek na prvem koraku obračuna plač.
Povišan znesek prehrane po kolektivni pogodbi
Navodilo velja za primer, ko je delavec delal več kot 8 ur na dan, in je zato po kolektivni pogodbi upravičen do povečane prehrane. Na obračunu plače vnesemo vrsto izplačila Povračilo stroškov do uredbe vlade – druga prehrana
Obračun božičnice ali 13. plače
Izplačilo božičnice (13. plače, novoletne nagrade) obračunamo kot sestavni del plače.
Bonitete
Navodilo velja za obračun bonitete.Boniteta je ugodnost v obliki blaga ali storitve, ki jo delavcu ali njegovemu družinskemu članu zagotovi delodajalec.
Nadomestila plače nad 90 dni v breme ZZZS
V meniju Plače, na drugem koraku obračuna izberemo ustrezno vrsto nadomestila.
Nagrade dijakom in študentom
Nagrade dijakom in študentom obračunamo prek menija Plače > Obračun plač.
Neplačana odsotnost za cel mesec
Obračun neplačane odsotnosti za cel mesec znotraj Minimaxa ni možno izvesti, ker se izračunani prispevki iz bruto plače ne morejo iz ničesar kriti.
Poslovodenje (obračun plače)
Navodilo velja za primer obračuna poslovodenja za lastnika družbe (npr. d.o.o.)
Razlika do minimalne plače
Navodilo velja za primer, ko ima delavec po pogodbi o zaposlitvi določen tarifni razred (iz posamezne kolektivne pogodbe), ki je nižji od minimalne plače. V tem primeru program omogoča dodajanje razlike do minimalne plače, ki jo prikaže na obračunu plače in na plačilni listi.
Refundacija in zahtevek za refundacijo
Zahtevek za refundacijo pripravimo preko obračuna plače, na drugem koraku obračuna plače, dodamo ustrezno vrsto boleznine.
Uspešnost oziroma stimulacija
Delovno uspešnost oziroma stimulacijo lahko obračunavamo na tri načine in sicer: v znesku, v odstotku od celotne bruto plače ali v odstotku samo od rednega dela.
Čakanje na delo - poslovni razlogi
Izbrano vrsto izplačila "Čakanje na delo" obračunamo z vnosom vrste izplačila "Druga dela".