Pogosta vprašanja

Articles

Delavec se je ponovno zaposlil pri nas. Kako vnesemo podatke v šifrant?
Navodilo velja za primer, ko imamo novo zaposlenega delavca, ki je že bil zaposlen pri nas.
Pri obračunu plače ne upošteva olajšave za vzdrževane družinske člane
Pri obračunu plače želimo, da program upošteva vnos olajšave za vzdrževane družinske člane vendar, ko potrdimo obračun plače temu ni tako.
Napaka pri oddaji v Edavke - "M02LO' napačnega tipa"
Če nam pri oddaji obračuna plače na eDavkih javi napako: Na mestu 'XX' v vrstici 'X' je vrednost '0' v elementu 'M02LO' napačnega tipa. Uredimo nastavite na delavcu, ki je v tem mesecu imel obračun refundacije
Pri obračunu regresa ne prikaže vseh delavcev
Če nam pri obračunu regresa na drugem koraku obračuna ne prikaže vseh delavcev, preverimo nastavitve na delavcu.
Obračunati želimo regres za tekoče poslovno leto, program ponuja obračun za preteklo leto
Program običajno samodejno predlaga obračun regresa za tekoče poslovno leto. Če pa predlaga preteklo poslovno leto pomeni, da v programu še ni bil izveden prehod v novo poslovno leto.
Pri delavcu imam vpisan odtegljaj, vendar ga pri plači ne obračuna
Če imamo vnesen odtegljaj in ga program ne obračuna, preverimo nastavitve na delavcu in na obračunu plače.
Pri obračunu plače program ne obračuna prehrane
V primeru, ko pri obračunu plač program ne obračuna vseh dni prehrane za izbranega delavca je razlog v tem, da smo pred tem obračunali dnevnico.
Pri obračunu plače program ne upošteva delovne dobe
Delovno dobo program upošteva na podlagi nastavitev na delavcu in obračunu plače.
Pri obračunu plače ne predlaga novo zaposlenega delavca
Navodilo velja za primer, ko imamo novo zaposlenega delavca, pa ga program na drugem koraku obračuna plače ne predlaga.
Pri obračunu se za delavca ni pripravil plačilni nalog
V primeru, ko pri potrditvi obračuna plač ali drugih osebnih prejemkih za delavca program ni pripravil plačilnega naloga, preverimo ali imamo vnesen bančni račun na delavcu.
Zakaj so določeni obračunski podatki obarvani rdeče?
Znesek je rdeče obarvan kot opozorilo (da ga preverimo), da je vneseni znesek pod minimalno plačo (ne glede na delovne ure).
Obračun plače za preteklo zaključeno poslovno leto
Ko smo poslovno leto že zaključili oz. je v zaključevanju in želimo urediti vnos obračuna plače za december iz preteklega leta, nas program opozori in pripravi knjižbe v tekočem poslovnem letu. Datume v REK obrazcu upošteva iz prvega koraka obračuna za mesec, ko naj bi izplačali plačo.