Zaključevanje poslovnega leta

Articles

Nasveti pred prehodom v novo poslovno leto
Preden izvedemo prehod v novo poslovno leto je smiselno, da preverimo in uredimo naslednje podatke:Osnovna sredstva, Zaloge, Dvostavno knjigovodstvo
Letne obdelave
Preko letnih obdelav naredimo zaključek poslovnega leta in otvoritev novega ter pripravimo podatke za oddajo na Ajpes in FURS.
Letne obdelave - normiranci
V primeru, da ugotavljamo davčno osnovo kot NORMIRANCI - po dejanskih prihodkih in normiranih odhodkih, pri davčnem obračunu izberemo način ugotavljanja davčne osnove:Pri zapisu način ugotavljanja davčne osnove dodamo kljukico pri Normirani.
Kje dobim prilogi 3 in 4 za davčni obračun akontacije dohodnine?
Če davčnemu obračunu želimo priložiti prilogi 3 (bilanca stanja) in 4 (izkaz poslovnega izida) Izvedemo korake letnih obdelav, ter na koraku Izvedi obdelavo za davčno upravo > dodamo kljukico v polju > Oddaj bilanco stanja in izkaz poslovnega izida na FURS.