Nabiralnik za izmenjavo dokumentov

Nabiralnik je brezplačno orodje za izmenjavo datotek med podjetnikom in računovodjo. Nabiralnik sprejema datoteke v formatu .pdf, .jpg in .png. Bančne izpiske v formatu .xml samodejno razpozna. Datoteke in dokumente lahko v nabiralnik pošljemo preko elektronske pošte ali preko mobilne aplikacije ali jih dodamo ročno. Za vsako organizacijo imamo enostaven pregled nad številom neobdelanih dokumentov v nabiralniku.

Articles

 Nabiralnik (video)
Nabiralnik
Nabiralnik je orodje za izmenjavo datotek med podjetnikom in računovodjo. Datoteke dodajamo v nabiralnik ročno in po e-pošti. Sliko računa oziroma bančne izpiske lahko nato enostavno obdelamo.
Nastavitve prejemanja e-pošte v nabiralnik
V Nabiralniku imamo možnost prejemanja datotek preko elektronske pošte. V tem primeru uredimo nastavitve znotraj Nabiralnika. Možnost imamo, da nas Minimax obvesti o prispeli e-pošti.