Opravila

Articles

Nastavitve opravil
Navodilo se nanaša na nastavitev opravil za posameznega uporabnika. Opravila program pripravi samodejno glede na nek poslovni dogodek v programu.