Obdobja za DDV in odbitni delež

Articles

Odbitni delež DDV
Društva in nekatere druge organizacije morajo pri upoštevanju vstopnega DDV upoštevati odbitni delež. Za samodejni obračun najprej uredimo nastavitve obdobij za odbitni delež DDV.
Obdobja za DDV
Ko odpremo novo organizacijo določimo tudi osnovne nastavitve za obračun DDV, če smo davčni zavezanec in kakšno obdobje za obračun uporabljamo.
Prikazovanje razlike v ceni (RVC)
Prikazovanje razlike v ceni na zbiru po artiklih izdanih računov je pogojeno z vodenjem zalog v programu Minimax.