Knjiženje bančnih izpiskov

Articles

Zapiranje več postavk pri knjiženju plačil preko temeljnice in bančnega izpiska
Odprte postavke lahko v programu zapiramo preko temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu ali preko bančnih izpiskov.
Vrstice izpiska – plačila izdanih in prejetih računov
Plačila računov lahko knjižimo na naslednje načine: zapiranje preko sklica računa, zapiranje preko stranke in polja Zapira račun ter knjiženje na konto in ročno zapiranje v dvostavnem knjigovodstvu.
Knjiženje provizije pri uvozu bančnih izpiskov
Pri knjiženju provizije lahko uredimo nastavitve za avtomatsko predlaganje konta na bančnem izpisku.
Vrstice izpiska - knjiženje na finančne konte
Navodilo velja tudi za knjiženje na saldakontne konte, vendar se odprta postavka brez povezave na izdani ali prejeti račun ne bo samodejno zaprla ob potrditvi izpiska.
Knjiženje vrstice na bančnem izpisku v davčne evidence
Program omogoča knjiženje v davčne evidence iz podatkov o plačilu na bančnem izpisku.