Uporabniki

Articles

Kako dodamo uporabnika?
Navodilo velja za vnos novega uporabnika preko štirih hitrih korakov in določanja pravic na uporabniku.
Urejanje dostopa uporabnikom do posameznih organizacij
Uporabniki imajo dostop do organizacij, ki jih določi administrator. Pri tem določi tudi pravice posameznega uporabnika.
Zgodovina brisanja s strani uporabnikov
V meniju Nastavitve > Zgodovina najdemo zapise o brisanju podatkov s strani uporabnikov programa Minimax.
Kako uporabnik sam prekliče dostop do organizacije oziroma plačnika?
Uporabnik se lahko sam odstrani iz posamezne organizacije.
Brisanje uporabnika
Z brisanjem uporabnika bo ta trajno izbrisan s seznama uporabnikov tega plačnika in ne bo imel dostopa do nobene organizacije tega plačnika.