Izdani račun za predplačilo

 

Organizacija, ki je zavezanec za DDV, na podlagi prejetega predplačila izda račun za predplačilo

Po dobavi blaga ali opravljeni storitvi izda še končni račun, ki upošteva to predplačilo.  

Vnesemo glavo računa kot za vse druge izdane račune. 

 

Vrstica računa

1. Izberemo artikel, ki ima določen tip artikla Predplačila ali Predplačila za storitve, in izbrano ustrezno Stopnjo DDV.
Na podlagi tega se bo račun pravilno prikazal v davčnih evidencah.

Če takega artikla še nimamo na seznamu, dodamo novega s klikom na ikono Nov.

2. Naziv se prenese iz šifranta, lahko ga dopolnimo (dopolnitev artikla velja samo za ta račun).

3. Vpišemo Ceno z DDV, ki predstavlja celotni znesek predplačila.

4. Kliknemo Shrani.

5. Račun potrdimo.

 

 

 

Kaj program naredi?

 

Program pripravi knjigovodsko temeljnico z ustreznimi zapisi v DDV evidence.

 

Preverite tudi...

...kako knjižimo prejeto predplačilo > Tukaj.