Invalidi

Articles

Invalidi nad kvoto
Navodilo velja za primer ureditev nastavitev in obračuna za invalida nad kvoto.
Invalidnina
Obračun invalidnine in zahtevek za invalidnino pripravimo tako, da določimo nastavitve že na delavcu, oziroma izberemo ustrezno vrsto izplačila: Invalidnina.