Uporabniški račun

Articles

Kaj je uporabniški račun?
Za dostop do spletnih storitev potrebujemo SAOP uporabniški račun. To so poverilnice, ki jih potrebujemo za preverjanje pristnosti v SAOP omrežju. Račun je vezan na enega uporabnika.
Geslo uporabniškega računa
Če smo pozabili svoje geslo, pri prijavi kliknemo na Pozabljeno geslo? Geslo lahko tudi spremenimo v nastavitvah uporabniškega računa.
Brisanje uporabniškega računa
V primeru, da ne želimo več vstopati in uporabljati program, imamo možnost brisati svoj uporabniški račun. Če želimo brisati tudi podatke organizacij, moramo to storiti preden izbrišemo uporabniški račun.