Primeri plačilnih nalogov

Articles

Plačilni nalogi - obveznosti do delavcev
V meniju Banka > Plačilni nalogi s klikom na Obveznosti do delavcev dobimo pregled salda po kontih in po delavcih ter pripravimo plačilne naloge za tiste delavce, kjer je znesek za obračun večji od nič.
Priprava plačilnega naloga - UPN brez vnosa zneska
Če želimo pripraviti plačilni nalog in pri tem ne vemo dejansko kolikšen znesek bo položen, lahko pripravimo nalog brez vnosa zneska
Zapiranje plačilnih nalogov pri obračunu plače
Pri obračunih plač, drugih osebnih prejemkih in prispevkih za s.p. program samodejno pripravi plačilne naloge po posameznih vrstah dajatev oz. obveznosti, katere lahko združimo v zbirni nalog.
Združevanje plačilnih nalogov z enakim TRR (zbirni nalog)
Program omogoča združevanje nalogov, ki imajo enak račun prejemnika. Prvotne naloge premakne v arhiv. Če zbirni nalog izbrišemo, program prikaže izvorne naloge na osnovni preglednici.