Vrste licenc

Articles

Določanje licenc plačnika - Maksi Računovodstvo
Licence Maksi Računovodstvo omogočajo vodenje neomejenega števila organizacij z vsemi funkcionalnostmi Minimaxa, vključno s knjigovodstvom in letnimi obdelavami.
Vrednost mesečne licenčnine
Določeno število licenc omogoča dostop enakemu številu sočasnih uporabnikov in ni omejeno na število uporabnikov. (Na primer tri licence omogočajo istočasni dostop trem uporabnikom.)Za vsakega uporabnika organizacije lahko pravice dodatno omejimo (popolnoma onemogočimo dostop do posameznih modulov, dopustimo vnos nekaterih podatkov in druge obdelave, ali omogočimo zgolj pregledovanje podatkov za določene module).
Organizacija nima licenc, zato vaša prijava v organizacijo ni mogoča
Navodilo se nanaša na vstop v posamezno organizacijo.
Zasedena licenca
Uporabnik pravilno uredi odjavo iz programa s klikom na gumb Odjava v skrajnem desnem robu okna brskalnika. Če samo zapre okno brskalnika, ostane licenca še vedno zasedena.