Prvi poslovni dogodki

Articles

Vnos prvega izdanega računa
Navodilo velja za vnos izdanega računa
Vnos prvega prejetega računa
Navodilo velja za vnos prejetega računa v program Minimax.
Vnos prvega potnega naloga
Navodilo velja za vnos potnega naloga v program Minimax.
Prvi obračun za zasebnika
Navodilo velja za obračun prispevkov zasebnika (samostojni podjetnik).