Osnovne nastavitve izpisov

Articles

Nastavitve izpisov - splošne nastavitve
Program Minimax omogoča, da nastavimo izgled izpisa skladno s celostno grafično podobo. V nastavitvah izpisov na enem mestu določamo in urejamo izgled izpisov različnih listin, kot so predračuni, izdani računi, dobropisi, dobavnice...
Vnos novih izpisov in izbira jezika
Navodilo velja za vnos novih izpisov in izbiro tujega jezika.
Izpis naslova Minimax na izpisih
V nastavitvah izpisov imamo možnost izpisa naslova Minimax v spodnjem delu dokumenta.