Primeri obračunov prispevkov zasebnika

Articles

Prehod na dopolnilno dejavnost med mesecem
V kolikor zasebnik med mesecem preide iz polne na dopolnilno dejavnost pripravimo dva obračuna prispevkov za isti mesec.
Priprava obračuna plače brez obračuna prispevkov za zasebnika
Navodilo velja za obračuna samo plače delavcem, brez obračuna prispevkov za zasebnika
Starševski oz. očetovski dopust za zasebnika
Navodilo velja za vnos obračuna za starševski oziroma očetovski dopust pri zasebniku
Boleznina oziroma refundacija za zasebnika
Obračun boleznine pri zasebniku uredimo na drugem koraku obračuna plače.
Prispevek za izobraževanje delavca
Pri organizaciji vrste zasebnik lahko vnesemo prispevek za izobraževanje za delavca. Program bo samodejno obračunal prispevek "na" pri obračunu plače delavca.
Prispevek za izvajanje kolektivne pogodbe
Pri organizaciji vrste zasebnik lahko vnesemo prispevek za izvajanje kolektivne pogodbe. Pri obračunu plače v polju Prispevek za izvajanje kolektivne pogodbe vnesemo pogodbeni znesek prispevka.
Stanovanjski prispevek
Pri organizaciji vrste zasebnik lahko vnesemo prispevek za stanovanjski sklad.
Obračun prispevkov zasebnika zavarovanega na podlagi 104
Značilnosti zavarovalne podlage 104 so enake zavarovalni podlagi 005 in 019
Kako onemogočimo oprostitev prispevkov PIZ v višini 50%?
Če smo zavezanci, ki mu oprostitev ne pripada, ker smo že imel registrirano dejavnost (npr. dopolnilno) in je od izbrisa iz registra preteklo manj kot dve leti, uredimo nastavitve.