Uvozi bančnih izpiskov

Articles

Uvoz datoteke z bančnimi izpiski
Datoteko z bančnimi izpiski lahko uvažamo v program preko modula bančni izpiski oziroma preko nabiralnika.
Izvoz izpiskov iz bančnega programa in uvoz v Minimax
Preko bančnega programa izberemo izpiske, ki jih želimo uvoziti v Minimax. Glavni prednosti uvoza bančnih izpiskov v Minimax sta zmanjšana možnost napak pri vnosu podatkov in prihranek časa.