Statistična poročila

Articles

Statistična poročila
Medletna statistična poročila so namenjena pregledovanju poslovanja med letom. Program pripravi statistična poročila znotraj menija Knjigovodstvo > Statistična poročila.Pripravimo lahko bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida.