Pogosta vprašanja

Articles

Prikaz stanja na bančnem izpisku
Navodilo velja za primer, ko pri potrditvi izpiska program ne prikaže pravilno starega in novega stanja na bančnem izpisku.Podatek o stanju program izračunava iz temeljnic izpiskov (BD oz. BT) in ga prikaže na potrjenem izpisku.
Opozorilo: »Stranka ne sme obstajati, ker jo konto preprečuje«.
Na izbranem kontu moramo določiti, da se stranka lahko vnaša.
Ob vnosu konta ni polja Delavec, Stranka in Analitika
Na bančnem izpisku izberemo konto, vendar program ne odpre polj za vnos delavca, stranke in analitike. V meniju Šifranti > Konti > spremenimo nastavitev na izbranem kontu.