Obračun regresa

Articles

 Obračun regresa (video)
V posnetku je prikaz kako obračunamo regres v programu Minimax
Obračun regresa: Korak 1
Vnos nastavitev in priprava obračuna regresa v treh korakih.
Obračun regresa: Korak 2
Na drugem koraku obračuna regresa urejamo podatke obračuna za posamezne delavce.
Poračun preveč plačanega regresa za zaposlenega, kateri je prekinil delovno razmerje
Če smo zaposlenemu, ki je prekinil delovno razmerje, izplačali celoten znesek regresa za letni dopust, bruto znesek regresa poračunamo z vnosom temeljnice ali pri izplačilu naslednje plače.
Preklic obračuna regresa
Potrjen obračun regresa lahko prekličemo, v kolikor je obračun v tekočem poslovnem letu.