Osnovne možnosti potnih nalogov

Articles

Vnos potnega naloga
Na potni nalog vnesemo delavca, nalogo, relacijo poti, predviden čas službenega potovanja, prevozno sredstvo, kdo je službeno potovanje predlagal in kdo odobril, morebitno predplačilo.
Urejanje potnega naloga
Postopek urejanja že vnesenega potnega naloga je odvisen od statusa potnega naloga. Podatke na potnem nalogu uredimo in kliknemo na Shrani.
Kopiranje potnih nalogov
Program omogoča enostavno kopiranje potnih nalogov. Izberemo potni nalog, ki ga želimo kopirati, in kliknemo na Kopiraj. Program pripravi potni nalog, ki je enak originalu.
Brisanje potnega naloga
Potni nalog izbrišemo s klikom na Briši. Postopek brisanja je odvisen od statusa. Brišemo lahko osnutek potnega naloga, preklican potni nalog in potni nalog, ki čaka obračun.
Obračun potnega naloga
Program izračuna višino dnevnice glede na trajanje in državo službene poti. Dodamo lahko ostale stroške (parkirnine). Program pripravi samodejno temeljnico v glavni knjigi, ki poknjiži obveznost in stroške.
Upravljanje potnih nalogov z različnimi pravicami
Program Minimax omogoča nastavitev, da potne naloge vnašajo in urejajo ali pa le pregledujejo delavci, ki so hkrati uporabniki programa.