Nastavitve izpisov - splošne nastavitve

 

V nastavitvah izpisov lahko na enem mestu določamo in urejamo izgled izpisov posameznih listin: predračuni, izdani računi, dobropisi, dobavnice, opomini, IOP obrazci, predlogi za kompenzacije, obračuni zamudnih obresti, izdana naročila, potrditev prejetega naročila, delovni nalogi, plačilne liste in obračunski listi za druge osebne prejemke. 

Izpise lahko dodajamo in urejamo tudi na posameznih listinah. 

 

Splošne nastavitve

V Splošnih nastavitvah določimo vse osnovne elemente (glava, podpis, noga...), ki se lahko pojavijo na posameznih izpisih, nato pa na posameznih listinah izbiramo, kaj naj bo na posameznem vzorcu prikazano.

 

1. Iz menija izberemo Nastavitve.

2. Izberemo Izpisi.

3. Kliknemo na Splošne nastavitve.

4. Kliknemo na Uredi.

 

Na primer: v splošnih nastavitvah določimo dva tipa glave za listine: slika (logotip) in besedilo, na nastavitvah izpisa za posamezno listino pa potem izberemo, ali se bo prikazovala slika (logotip) ali besedilo.  

V splošnih nastavitvah torej pripravimo različne možnosti glave in noge za izpis na listinah.

Če spremenimo splošne nastavitve, se bo sprememba videla na novo pripravljenih dokumentih.

Če želimo, da bo sprememba vidna na že prej potrjenem dokumentu, ga prekličemo in ponovno izstavimo. Ob tiskanju bo program upošteval nove nastavitve za izpise. 

 

 

 

Nastavitve glave

Na posameznem izpisu bomo izbrali, kateri tip glave bomo izbrali, tu pa določimo lahko sliko, sliko in besedilo, samo besedilo ali pa predtiskano glavo.

 

Sliko lahko uvozimo tako, da kliknemo na gumb "uredi" ter "izberi datoteko". 

 

S klikom na gumb "uredi" lahko dodatno urejamo velikost izbranega logotipa.

 

Pri urejanju besedila, oziroma slike in besedila znotraj glave dokumenta velja isti postopek, kjer s klikom na omenjeni zapis in gumbom "uredi" poljubno urejamo želeno.

V kolikor želimo spremeniti velikost vnešenega besedila, kliknemo na zgornji zavihek in na podatke družbe znotraj polja ter to uredimo.Če imamo predtiskane račune (na primer logotip z osnovnimi podatki), vpišemo št. milimetrov za višino glave. (Podatki za listino se bodo pričeli tiskati za toliko mm nižje od zgornjega roba strani). Omenjeno uredimo znotraj zavihka "predtiskana glava".

 

Nastavitve podpisa

Pri urejanju nastavitev podpisa se postopek prav tako ponovi. Sliko lahko uvozimo s klikom na "izberi datoteko" in jo nato prek gumba "uredi" lahko poljubno urejamo.

 

Nastavitve noge

Tudi pri nogi dokumenta lahko uvozimo sliko, lahko pa vnesemo tudi besedilo pri čemer poljubno spreminjamo velikost tega.

 

Ko uredimo vse korake splošnih nastavitev je potrebno samo še s klikom na gumb "shrani" to potrditi. Program bo na podlagi tega upošetaval želeno pri izpisu dokumentov.

Kategorije: