Osnovne možnosti odprtih postavk

Articles

Odprte postavke
V odprtih postavkah pregledujemo odprte postavke, zapiramo odprte postavke s plačili, tiskamo odprte postavke, IOP obrazce ter opomine.
Kompenzacija
S kompenzacijo zapremo terjatve in obveznosti, pri čemer program naredi temeljnico z ustreznimi knjižbami.
Stotinske izravnave
Pri plačilih računov kupcev in dobaviteljev prihaja občasno do majhnih razlik med zneskom računa in dejanskim zneskom plačila, zaradi česar ostajajo računi med odprtimi postavkami.