Napaka pri oddaji v Edavke - "M02LO' napačnega tipa"

Če nam pri oddaji REK obrazca na eDavkih javi napako:

Na mestu 'XX' v vrstici 'X' je vrednost '0' v elementu 'M02LO' napačnega tipa. Pričakovan tip je 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd:typeYear'

Uredimo najprej nastavite na delavcu, ki je v tem mesecu imel obračun refundacije:

1. V meniju Šifranti > Delavci.

2. Izberemo delavca.

3. Kliknemo Uredi.

4. V polju Leto osnove, ki je zadnjič delal (za refundacijo) vnesemo leto osnove.

5. Kliknemo  Shrani.


6. Nato v meniju > Plače > obračun Plač >  prekličemo obračunano plačo, ter jo ponovno potrdimo, da program osveži vnesene popravke.

7. Nazadnje ponovno oddamo REK obrazec na eDavke.

V tem prispevku