Napaka pri oddaji v Edavke - "M02LO' napačnega tipa"

Navodilo velja za primer, ko pri oddaji REK obrazca na spletni portal eDavkih, ta javi napako:

Na mestu 'XX' v vrstici 'X' je vrednost '0' v elementu 'M02LO' napačnega tipa. Pričakovan tip je 'http://edavki.durs.si/Documents/Schemas/PODO-Common-1.xsd:typeYear'.

V tem primeru je potrebno urediti nastavite na delavcu, ki je imel v tem mesecu obračun refundacije.

  1. V meniju Šifranti > Delavci
  2. izberemo delavca, ki je imel v mesecu obračuna plače izplačilo refundacije.
  3. Kliknemo Uredi.
  4. V zavihku Podatki za osebne prejemke, pri polju Leto osnove, ki je zadnjič delal (za refundacijo) vnesemo leto osnove.
  5. Kliknemo  Shrani.
  6. Nato v meniju Plače > Obračun plač prekličemo obračunano plačo in jo ponovno potrdimo, da program osveži vnesene popravke.
  7. Nazadnje ponovno oddamo REK obrazec na eDavke.
V tem prispevku