Ajpes: ePobot

Articles

ePobot - Priprava podatkov o zapadlih obveznostih za Ajpes
Večstrankarski pobot - preko ePobot-a pripravimo podatke o zapadlih obveznostih za oddajo na Ajpes.
ePobot: Uvoz podatkov na spletni potral Ajpes
Pripravljene podatke o obveznostih uvozimo na AJPES-ovi spletni strani.
ePobot - Vnos izvedenih pobotov Minimax
Na podlagi AJPES-ovega poročila o izvedenih pobotih, v program vnesemo podatke o pobotanih terjatvah in obveznostih.