Dodatek po zakonu

Obračun dodatka po zakonu je vezan na kolektivno pogodbo oziroma sistematizacijo delovnih mest. Navodilo velja za primere, ko kolektivna pogodba ali sistematizacija delovnih mest določa obračun tega dodatka.

  1. Obračun dodatka nastavimo v meniju Plače > Obračun Plač, na prvem koraku obračuna plače.
  2. Kliknemo na Uredi.
  3. V polju Dodatek o zakonu vnesemo znesek dodatka.
  4. Poljubno dodamo kljukico Upoštevanje izključno rednih ur.
    • Če polje označimo, bo program obračunal dodatek po zakonu samo na ure rednega dela (redno delo in prazniki).
    • Če polje pustimo prazno, bo program obračunal dodatek po zakonu na vse ure (redne, bolniška, nadomestila, refundacija).
  5. Vnos podatkov Shranimo.
  6. Program upošteva dodatek na drugem koraku obračuna > vrstica na obračunu.
V tem prispevku