Dodatek po zakonu

Obračun dodatka po zakonu je vezan na kolektivno pogodbo oziroma sistematizacijo delovnih mest in če ta določa obračun dodatka uredimo podatke v programu na sledeči način:

V meniju Plače > Obračun Plač .

1. Podatke uredimo na prvem koraku obračuna plače

2. s klikom na Uredi.

3. V polju dodatek o zakonu vnesemo znesek dodatka, ter poljubno dodamo kljukico Upoštevanje izključno rednih ur.

4. Shranimo.

Program upošteva dodatek na drugem koraku obračuna > vrstica na obračunu .

Dodatek po zakonu program obračuna :

  • na vse ure (redne, bolniška, nadomestila, refundacija) 
  • ali samo na ure rednega dela (redno delo in prazniki).


V tem prispevku