Brisanje poslovalnice

V primeru, da smo napačno vnesli poslovalnico, jo pred prvo uporabo lahko izbrišemo.

Brisanje poslovalnice brez prometa

  1. V meniju Šifranti > Poslovalnice izberemo poslovalnico, ki želimo izbrisati, tako da kliknemo na naziv poslovalnice. 
  2. Kliknemo Briši.
  3. Program izbriše poslovalnico.

Brisanje poslovalnice z vnesenim prometom

  1. V primeru, da imamo v poslovalnici že vnesen promet, program ob brisanju javi validacijo: "Poslovalnice ne morete brisati, ker jo uporablja:...".
  2. Z brisanjem nadaljujemo tako, da v meniju Poslovanje > Maloprodaja  prekličemo in brišemo promete
  3. Šele nato lahko izbrišemo poslovalnico.
V tem prispevku