Prejeti račun s povezavo na prejem v maloprodaji

1. V meniju Poslovanje > Prejeti računi > Nov vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

2. V vrstici računa izberemo na spustnem seznamu ustrezen odhodek, ki ima naslednje lastnosti:

  • Konto 6501 - Vrednost blaga po obračunih dobaviteljev (TDR),
  • ustrezne nastavitve za DDV in
  • povezavo na Zalogo blaga v maloprodaji.

Če nimamo ustreznega odhodka, ga dodamo s klikom na ikono , oziroma uredimo obstoječega s klikom na ikono . Nato odhodek shranimo.

 

3.  Izbran odhodek povežemo s prejemom v maloprodaji tako, da izberemo analitiko, ki predstavlja poslovalnico v maloprodaji.

  • Pomembno je, da je v šifrantu kontov za konto 6501 določeno, da se analitika lahko vnaša oziroma, da je njen vnos obvezen

4. Od izbiri odhodka program prikaže dodatno polje odvisni stroški. Če polje odkljukamo, bo program vrednost na odhodku upošteval kot odvisni strošek na prejemu v Maloprodaji. 

5. V polju Prejem na spustnem seznamu izberemo predhodno vneseni prejem v Maloprodaji.  

  • Če prejema v Maloprodaji še nismo vnesli, ga lahko dodamo s klikom na ikono .

6. Shranimo vrstico.

7. Nazadnje račun potrdimo.

 

  

Kaj program pripravi?

  • Na potrjenem računu je vidna povezava na prejem v maloprodaji, ki izbrani prejem tudi vrednoti.
  • Če izberemo povezavo na prejem v maloprodaji, je razvidno kako se je vrednost iz prejetega računa prenesla in ovrednotila prejem.
V tem prispevku