Obračun prispevkov zasebnika v času epidemije covid

Navodilo velja za obračun prispevkov zasebnika (samostojnega podjetnika) v času epidemije covid.

Obračun prispevkov zasebnika

Obračun prispevkov zasebnika v času epidemije covid pripravimo z vnosom običajnega obračuna plače.

  1. V meniju Plače > Obračun plač vnesemo novo plačo. 
  2. Pripravimo običajen obračun prispevkov, tako da na prvem koraku izberemo vrsto obračuna Plača. Več o obračunu prispevkov zasebnika.

Pomembno. 

V kolikor bomo prispevke zasebnika plačali, jih zapremo s knjiženjem plačila na bančnem izpisku. Če pa uveljavljamo ugodnosti pri obveznostih za prispevke, protiknjižimo obveznost v breme in knjižimo prihodek v dobro na konto 7682.

Priprava obračuna plače delavcem zaposlenim pri zasebniku

V kolikor ima zasebnik zaposlene delavce in je upravičen do oprostitve plačila prispevkov, pripravimo za delavce nov obračun plače. Na prvem koraku obračuna plače izberemo ustrezno vrsto obračuna (Plača za delo v času epidemije (Covid-19) oziroma  Nadomestilo plače za čakanje na delo v času epidemije (Covid-19)). Več o obračunu plače oziroma nadomestil v času epidemije covid.

V tem prispevku