Začetno stanje zalog - navodila za uvoz v Minimax (excel)

 

Pred uvozom začetnega stanja zalog moramo najprej aktivirati modul zalog.

Izberemo meni > Poslovanje > Zaloge in potrdimo začetek obdelave zalog.

 

Navodilo opisuje uvoz začetnega stanja zalog preko CSV datoteke (Excel).

 

Predlogo shranimo na računalnik ter napolnimo podatke

1. V meniju Nastavitve  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Na seznamu možnih uvozov izberemo Začetno stanje zalog.

3. Izberemo možnost Pripravi naj se predloga in kliknemo na gumb Pripravi predlogo.

4. Datoteko shranimo na računalnik.

V nadaljevanju je navodilo, kako pravilno vnesmo podatke v predlogo.

Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati.

Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo ročno.

 

Artikel

 

Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro artikla, ki v Minimaxu že obstaja.

Primer šifre: 8045

 

Količina

Podatek je obvezen.

Vnesemo količino artiklov, ki jih imamo na zalogi.

 

Cena

Podatek ni obvezen.

Lahko vnesemo ceno na artikel.

 

Vrednost

Podatek je obvezen.

Vnesemo vrednost artiklov (celote).

 

Skladišče

Podatek je obvezen.

Vnesemo šifro skladišča, ki v Minimaxu že obstaja. Šifro skladišča določimo v meniju šifranti > skladišča – če pri skladišču ni šifre, jo dopišemo.

 

Shranjevanje dokumenta

Dokument shranimo s klikom na Datoteka > Shrani (File -> Save).
Če se prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknemo na gumb Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

1. Izberemo meni > Nastavitve  > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

2. Izberemo datoteko (Prebrskaj).

3. Kliknemo na Uvozi datoteko.

4. Program prikaže poročilo o uvozu, kjer so prikazane morebitne napake zaradi napačno vpisanih podatkov v preglednici.

 

Pregled osnutka začetnega stanja.

V meniju Poslovanje > Zaloge se prikaže osnutek začetnega stanja z uvoženimi vrsticami.

Dokument lahko naknadno urejamo (spreminjamo, dodajamo, brišemo) s klikom na gumb Uredi.

Začetno stanje potrdimo s klikom na Potrdi.

 

PREDEN začnemo z vnosom prometa zalog, lahko začetno stanje tudi prekličemo s klikom na gumb Preklic potrditve.

S preklicem se ohranijo vsi podatki, lahko jih poljubno popravimo in ponovno potrdimo.

 

Po prvem vnosu prometa (izdaja, prejem, prenos) preklic začetnega stanja ni več mogoč.

Po vnosu začetnega stanja lahko pričnemo z vodenjem zalog.