Vnos osebe za obračun DOP

 

Iz  menija izberemo Šifranti > Delavci.

1. Kliknemo na Nov.

Osnovni podatki

2. Vnesemo Ime.

3. Vnesemo  priimek.

4. Vnesemo datum rojstva.

5. Izberemo Spol.

6. Vnesemo EMŠO.

7. Vnesemo Davčno številko, da se nam pripravijo analitični podatki pri REK-u. V primeru, da imamo nerezidenta, ki nam ni dostavil davčne številke, vpišemo podatke pod Drugi podatki > EMŠO številk

8. Vnesemo Šifro. (podatek je obvezen pri uvozu)

9. Vnesemo Opombe.

10. Izberemo Uporaba.

Spremenljivi podatki

11. Vnesemo Naslov.

12. Vnesemo Pošto.

13. Izberemo iz spustnega seznama Država prebivanja.

14. Izberemo  iz spustnega seznama Država nerezidenstva.

15. Izberemo  iz spustnega seznama Analitiko.

Bančni računi

16. Vnesemo IBAN številko, če želimo, da se nam pripravi plačilni nalog.

17. Predlaga se BIC.

Možnost imamo delitve prejemka, kjer si vnste IBAN za delitev.

 

Podatki za osebne prejemke

18. Vrsta zaposlitve: izberemo Zaposlen drugod.

Ostali podatki na delavcu pod podatki za osebne prejemke in drugi podatki ne vplivajo na obračun Drugih osebnih prejemkov.

19. Kliknemo na Shrani.

 

Kategorije: