Kako določimo pravice za pregledovanje podatkov na mobilni aplikaciji?

 

V spletnem Minimaxu lahko za vsako posamezno organizacijo določimo, kdo lahko podatke pregleduje tudi preko spletne aplikacije.

Pravice se določa na vstopni strani spletnega Minimaxa.

Pravice lahko določa samo administrator organizacije. To je pooblaščena oseba pri plačilniku licenčnine za Minimax.

 

 

 

Kategorije: