Združevanje nalogov z istim TRR (zbirni nalog)

 

Program omogoča združevanje nalogov, ki imajo enak račun prejemnika.

  1. Naloge združite preko menija Banka > plačilni nalogi.
  2. Pri tem se ustvari nov zbirni nalog s skupnim zneskom za plačilo, prvotni nalogi pa se premaknejo v arhiv.

 

Združevanje nalogov

1. Izberemo plačilne naloge:

Če želimo združiti samo določene naloge, jih odkljukamo posamično.

Če pa želimo, da program preveri in združi vse naloge na seznamu, ki imajo enak račun prejemnika, potem lahko uporabimo ukaz Izberi vse

2. Kliknemo Združi naloge z enakim TRR.

3. Program bo naredil zbirne naloge za prejemnike, ki so imeli več različnih nakazil na isti TRR. 

 

V namen plačila se zapiše »Zbirni nalog«. Če želimo namen dopolniti (na primer vpisati številke dobaviteljevih računov, ki jih plačujemo), kliknemo na preglednici na znesek naloga in nalog uredimo.

S klikom na namen plačila pridemo na podatke o nalogu, in s klikom na Zbirni nalog podrobno na seznam nalogov, iz katerih je ta nalog nastal.

S klikom na Uredi lahko popravljamo določene podatke, na primer Datum plačila.

 

Brisanje zbirnega naloga

Če zbirni nalog zbrišemo, se bodo na osnovno preglednico vrnili nalogi, na podlagi katerih je bil ta narejen.

1. Označimo nalog, ki ga želimo zbrisati.

2. Izberemo Brisanje nalogov.

 


3. Program izpiše opozorilo, da se bodo neplačani nalogi, iz katerih je bil narejen zbirni nalog, vrnili iz arhiva.

4. Na preglednici se spet pojavijo prvotni nalogi, ki jih lahko ponovno obdelujemo oziroma brišemo.

 

 

Kategorije: