Zasebnik nima več dopolnilne dejavnosti, ampak je zaposlen iz dejavnosti

 

Zasebnik namesto pavšalnih prispevkov obračunava in plačuje prispevke glede na nastavitve v šifrantu delavcev.

1. Izberemo meni > Nastavitve > Organizacija.

2. Izberemo > Uredi.

3. Pri zapisu dopolnilna dejavnost odstranimo kljukico.

 

 

Kaj program pripravi?

Program bo obračunaval prispevke glede na nastavitve v meniju šifranti delavci.

 

Kategorije: