Zasebnik - invalid nad kvoto

 

Navodilo velja v primeru, da je zasebnik invalid nad predpisano kvoto in mu na podlagi odločbe Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ni potrebno plačevati prispevkov za PIZ.

1. Izberemo meni > Šifranti > Delavci.

2. Izberemo naziv zasebnika.

3. Dodamo kljukico pri polju Invalid nad kvoto.

 

Kaj program pripravi?

S to nastavitvijo program ne obračuna in prikaže prispevkov PIZ za zasebnika. Tudi plačilni nalog se za PIZ zasebnika ne pripravi.

 

Kategorije: