Vrste licenc (paketov) Minimax

 

Število licenc pomeni v miniMAXu število sočasnih dostopov do programa miniMAX s strani uporabnikov.

Vrsta licence določa največji obseg funkcionalosti, ki jih ima uporabnik na voljo, z uporabniškimi pravicami pa lahko ta obseg dodatno zmanjšujemo.

Vrsto, število licenc ter uporabnike in njihove pravice lahko plačnik licenčnine kadar koli sam spreminja v programu miniMAX.

S klikom na gumb , izberemo zapis licence in urejamo licence za uporabo programa.
 

Licence MAKSI Računovodstvo 

Maksi Računovodstvo vsebujejo celoten nabor funkcionalnosti poslovanja in knjigovodstva z letnimi obdelavami.
Omogočajo vodenje neomejenega števila organizacij, zato so primerne za računovodske servise in organizacije ali posameznike, ki vodijo knjigovodstvo za več organizacij. 

Računovodski servisi, ki imajo paket miniMAX računovodstvo, se lahko povežejo s svojimi strankami tako, da dostopajo in delajo z istimi podatki in dokumenti. Odpade fizično prenašanje dokumentov, podatke pa lahko prenašate tudi iz drugih programov - iz spletnih trgovin, maloprodajnih programov …

Stranka ima dostop do vseh dokumentov, podatkov in poročil o poslovanju v vsakem trenutku, lahko pa (delno) tudi vnaša dokumente poslovanja (predračune, račune, potne naloge...), ki jih v računovodstvu knjigovodsko obdelajo in skrbijo za celotni knjigovodski del. 

Računovodski servis, ki ima licenco Maksi Računovodstvo, se lahko s svojimi strankami v miniMAXu poveže na dva načina:

Računovodski servis omogoči svoji stranki dostop do organizacije z dodatnimi podlicencami

Organizacija (stranka servisa) omogoči dostop do svoje organizacije računovodji

V tem primeru SAOP d.o.o. zaračuna licenčnino za ta dostop servisu, ki jo zaračuna stranki skupaj s svojimi storitvami.

V tem primeru tudi organizacija (stranka servisa) sklene pogodbo in plačuje licenčnino za svoj dostop neposredno SAOP-ju. Za računovodski servis se licenčnina ne spremeni, organizacija pa se ne šteje v kvoto organizacij servisa.

Pri obračunu podlicence priznamo 20 % popust.

Za priporočila miniMAXa priznamo provizijo.

   

Licence MINI Računovodstvo 

Mini računovodstvo omogoča vodenje poslovanja in knjigovodstva za eno organizacijo. Vsebuje enake funkcionalnosti kot Maksi Računovodstvo.

Tudi organizacija z licenco Mini računovodstvo se lahko poveže z zunanjim računovodskim servisom - kot podlicenca servisa ali pa kot samostojni plačnik, ki omogoči dostop do podatkov zunanjemu računovodstvu (glej preglednico zgoraj).

 

Licence MIKRO, MINI in MAKSI Poslovanje ter licenca Izdani računi

Licence miniMAX Poslovanje omogočajo podjetniku vodenje in nadzor nad poslovanjem v povezavi z zunanjim računovodskim servisom, ki ima licenco Maksi računovodstvo

Paketi poslovanje vsebujejo različen nabor funkcionalnosti, ki jih podjetnik lahko sam obdeluje (vnaša, ureja, briše).

Vse ostale funkcionalnosti, ki pri posameznem paketu niso obkljukane, pa lahko podjetnik pregleduje - v vsakem primeru ima nadzor nad celotnim poslovanjem in knjigovodstvom. Knjigovodskega dela ne more urejati ali brisati, za ta del skrbi računovodja.