Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino

 

Vnos prejetega računa za osnovno sredstvo ali nepremičnino vnesemo preko menija Poslovanje > Prejeti računi.

 

Dodajanje odhodkov na prejetem računu

1. Vnesemo glavo računa enako kot za vse druge prejete račune.

2. Na spustnem seznamu izberemo odhodek 0270 ali 0470 (odhodek mora imeti določeno povezavo na Osnovno sredstvo ali Nepremičnino). 

V primeru, da ustreznega odhodka nimamo, je potrebno odhodek odpreti, tako da kliknemo na gumb Nov poleg spustnega seznama odhodkov, ter izpolnimo potrebne podatke.

3. Za novo pridobljeno osnovno sredstvo izberemo gumb Nov poleg spustnega seznama za osnovno sredstvo, ter vnesemo novo pridobljeno osnovno sredstvo v register.

4.  Vnesemo Naziv osnovnega sredstva.

5.  Izberemo Amortizacijsko skupino. Več o amortizacijskih skupinah.

6. Izberemo Nahajališče.

Pomembno je, da polji začetna nabavna vrednost in začetni popravek vrednosti na dan 1.1.201X pustimo prazni, drugače bo nabavno vrednost upoštevalo dvakrat (vrednost začetnega stanja + vrednost na prejetem računu).

7. Kliknemo Shrani.

8. Izberemo:

  • Takoj v uporabo,
  • Ne gre takoj v uporabo ali
  • 100% odpis.

Ko damo sredstvo v uporabo, se avtomatično izdela temeljnica, ki prenese vrednost na konto nabavne vrednosti, ki ga določa nastavitev na amortizacijski skupini izbranega sredstva. 

9. Za dograditev obstoječega sredstva, izberemo osnovno sredstvo na spustnem seznamu.

Izberemo: ali gre za povečanje vrednosti ali za zmanjšanje popravka vrednosti ter ali gre vrednost osnove takoj v uporabo ali ne.

10. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

11. Kliknemo Dodaj na račun.

12. Kliknemo Potrdi.

 

Kaj program pripravi?

Na podlagi nastavitve odhodka, da gre za osnovno sredstvo ali nepremičnino, se bo račun tudi pravilno zapisal v davčne evidence (DDV-O).